Munch

Edvard Munch:   På vår hjemlige arena har vår store ekspresjonistiske kunstner Edvard Munch vist oss hvordan han opplevde sine problemer med øynene.  I ekspresjonismen ligger det at motivet har en psykologisk tolkning, og ofte gir det uttrykk for angst og sjelelige kvaler.