Skjeling hos barn

SKJELING (strabisme) Skjeling hos barn og voksne kan ha flere årsaker. I denne artikkelen beskriver vi symptomer på skjeling, årsaker  og behandling.  Hva er skjeling? Skjeling betegner en tilstand der de to øynene ikke er rettet mot samme punkt.