AMD og synshemming

Hvordan måles synsstyrke (visus) ? Synsstyrke eller visus måles gjerne ved at man ser på en tavle med bokstaver i avtagende størrelse. Med et visus på 1,0 8 eller 20/20 ser man gjerne de minste bokstavene, mens visus 0.1 (20/200)betyr at man kun ser de største bokstavene.