Operasjon av grå stær med torisk lilnse

Bakgrunn: Med grå stær operasjon med vanlig linse vil man kunne korrigere langsynthet og nærsynthet, men ikke skjevheter (astigmatisme) i hornhinnene. For å illustrere dette er et øye uten skjevheter som en ball. Den er like krum i alle plan