Velkommen

Øyelegene Svein Salvesen, Truls Oppedal og Per Nordal  holder til i Øyesenteret, et helt nytt og moderne senter som  ligger ca. 100 m fra Tinghuset i Oslo. Hvis du fremdeles lurer på hvor dette er klikker du HER

Vi  tar  i mot pasienter med alle typer øyelidelser. Myndighetene krever at alle nye pasienter må ha henvisning fra lege eller optiker. Det samme gjelder "gamle" pasienter som ikke har vært hos oss de siste 2 år. Pga personvernbestemmelser må henvisninger enten leveres hos oss, sendes pr. post eller som .pdf vedlegg gjennom Digipost (logg på digipost.no)

Pga stor pågang har ventetiden dessverre økt, nye pasienter må påregne ca. 6 måneders ventetid på vurdering.
Senteret drives som en del av det offentlige helsetilbud, dvs. at det er vanlige egenandeler og frikort gjelder.

Senteret er åpent hverdager fra ca 08.00 til ca 16.00

Hvis det er vanskelig å nå frem på telefonen:

Forespørsler som inneholder personsensitive opplysninger må sendes gjennom Digipost. Logg på Digipost.no og søk opp Øyesenteret AS

eller gjennom Helserespons, klikk her for å gå til helserespons

For ikke personsensitive opplysninger som for eksempel endring av timeavtaler og enkle spørsmål kan du bruke åpen epost:

Du får raskere svar hvis du oppgir navn på pasienten,  fødselsdato og hvilken lege du er pasient hos!
For ikke-personsensitive opplysninger som foreksempel endring av timeavtaler og enkle spørsmål kan du bruke åpen epost:
Send da en epost til oyesenteret@gmail.com

Aktuelle artikler