Video av en grå stær operasjon

Dette er en vi deo fra Youtube  av en grå stær operasjon . Operasjonen hos oss foretas på en nær identisk måte. Dette er den metoden som er enerådende i medisinsk praksis i dag.