Synsforstyrrelser etter grå stær operasjoner

La det være sagt med en gang - nesten alle pasienter som blir operert for grå stær opplever at synet blir bedre etter operasjonen - forutsatt at det ikke er andre sykdommer som har svekket øynene tilstede. Jeg vil i denne artikkelen nevne noen synsforstyrrelser som kan opptre- i en omtrentlig rekkefølge...