Synsforstyrrelser etter grå stær operasjoner Del 2

Tåkesyn haloer:

De første dagene er dette vanlig. Det skyldes at  det oppstår hevelse i hornhinnen. Etter kort tid vil tåkesynet klarne opp, dette skyldes at den overflødige væsken i hornhinnen fordamper. Som regel vil pasienten oppleve at synet kan være tåkete om morgenen, men utover dagen blir det klarere. Hos pasienter med svakt endotelcellelag (cornea guttatae), eller bulløs keratopati tar dette lengre tid, og i svært sjeldne tilfeller blir hornhinnen ikke helt klar. I slike tilfeller vil det være aktuelt å vurdere hornhinnetransplantasjon (endotelcelletransplantasjon).

Bevegelig skygge som kan skygge for synet.

Dette skyldes uklarheter i glassvæsken bak linsen. Glassvæsken vil med årene alltid gjennomgå en degenerasjonsprosess der de geleaktige fibrene som glassvæsken består av  begynner å klumpe seg sammen. Tillslutt kan glassvæsken kollapse, og små urenheter  i glassvæsken kommer inn i den sentrale del av synsfeltet hvor de av og til kan skygge for skarpsynet. Avhengig av hvor skyggene sitter i forhold til sentrum av øyet kan skyggene bevege seg opp eller ned i forhold til hvordan øyet beveges. Som regel vil man få klart syn igjen etter noen sekunder, eller hvis man blunker litt. Glassvæskekollapsen vil stort sett komme hos alle mennesker - uavhengig om de er blitt operert for grå stær eller ikke, men ofte hører vi at pasienter klager over dette rett etter operasjonen. Det  kan skyldes 2 forhold. Det ene er at man generelt blir mer oppmerksom på ting som skjer med øyet etter en operasjon, det andre er at den nye linsen er tynnere enn den gamle. Dette gir den effekt at det tomrommet som skal fylles gjør at glassvæsken flytter seg noe fremover, noe som igjen gjør at den kan løsne fra overflaten i bakre del av øyet. Dette kan skje dager-uker etter operasjonen , eller måneder og år. Stort sett blir det ingen skader av glassvæskekollapsen, men i sjeldne tilfeller kan det rives hull på netthinnen. I slike tilfeller kommer gjerne glassvæskekollapsen brått og i mange tilfeller er det svakheter i netthinnen fra før. Faresignaler som gjør at man bør undersøkes hos øyelege er: Plutselig økning av skyggene, ofte i en slik grad at synet blir tåkete, og mer eller mindre kraftige lynglimt. Jeg pleier å si at lynglimt som kun er tilstede når man er i et mørkt rom  og beveger øyet ikke er farlig, men lynglimt som kommer på høylys dag bør undersøkes. Hvis det skulle oppstå en rift i netthinnen bør denne behandles (som oftes med laser) - men man har gjerne litt tid på deg (kanskje en uke?)

Synsforstyrrelser etter grå stær operasjoner Del 2
No items found.
No items found.