Synsforstyrrelser etter grå stær operasjoner Del 1

La det være sagt med en gang - nesten alle pasienter som blir operert for grå stær opplever at synet blir bedre etter operasjonen - forutsatt at ikke  andre sykdommer som har svekket øynene er tilstede.

Jeg vil i denne artikkelen nevne noen synsforstyrrelser som kan opptre- i en omtrentlig rekkefølge - der det først nevnte er forekommer hyppigst. I oversikten er nevnt de fleste typer synsforstyrrelser vi som øyeleger hører pasientene forteller om , men det kan selvfølgelig forekomme synsforstyrrelser som ikke er nevnt her.

Brytningsmessige avvik:

Som regel vil man i forbindelse med operasjonen prøve å gjøre øyet enten normalsynt (slik at gangsynet er bra uten briller) eller nærsynt,(slik at man kan lese uten briller, men trenger briller på avstand). Om man skal velge det ene eller det andre vil være avhengig av om pasienten har vært langsynt eller nærsynt fra før. Som regel vil legen som foretar forundersøkelsen diskutere dette med pasienten. Det foretas detaljerte målinger av øynene før operasjonen  og brytningen beregnes med flere formler. Disse formlene forutsetter bestemte ting om øynene, og det er ikke alltid at øynene samsvarer helt med forutsetningene. Det er 3 hovedvariabler her:  1. Krumningen på hornhinnen. 2. Lengden på øyet og  3. Effektiv posisjon av den nye linsen inne i øyet etter operasjonen (dvs. i hvilken grad brennvidden på  linsen når den ligger inne i øyet samsvarer med lengden på øyet).

De 2 første variablene måles under forundersøkelsen  med nøyaktighet på noen få hundredels  millimeter og med små avvik fra måling til måling. Den siste variabelen må  man bare anta størrelsen på utfra tidligere erfaring med tilsvarende øyne. Som regel kommer de fleste avvikene i brillestyrke etter operasjonen fra at denne variabelen ikke lar seg forutsi med tilstrekkelig nøyaktighet.

Kan man garantere at pasientene ikke trenger briller etter operasjonen?

Det er viktig å merke seg at man ikke kan garantere at brytningen i øyet blir akkurat slik som man beregner. Det er også viktig å huske at vi aldri lover at pasienten ikke skal bruke briller etter operasjonen, til det er den menneskelige psykologi såpass forskjellig at det som en pasient tolererer av brytningsfeil   ikke tolereres av en annen. Som regel  blir avvikene mindre enn 1 Dioptri  i 80% av tilfellene. Dette betyr at pasientene gjerne kan gå uten briller, men for virkelig å se skarpt  må man kanskje  ha en brille til TV og bilkjøring-.

Jeg pleier å si at pasienten må regne med å bruke briller enten til lesing - eller på avstand , men av og til trenger pasientene briller til begge deler.

Ofte kan det være hensiktsmessig å gjøre øynene litt forskjellige. Hvis pasienten ønsker å bli normalsynt kan vi gjøre det ene øyet en tanke nærsynt , slik at man kan se litt på nært hold med dette øyet, og det andre normalsynt, slik at øynene utfyller hverandre funksjonsmessig.  For de som ønsker å bli nærsynte prøve man kanskje å gjøre det ene øyet -2,75 Dioptri slik at man kan lese liten skrift med dette , og det andre øyet  kanskje -1,75 D slik at dette passer bedre til å se på en dataskjerm.

Det er også viktig å merke seg at selv om brytningen ikke blir akkurat slik som beregnet og forventet vil man kunne bruke en brille for å oppnå et godt resultat. Dersom pasienten har et sterkt ønske om å bli brillefri / oppnå en bestemt brytning - og man ikke er der etter den første operasjonen - vil man kunne reoperere med enten å bytte ut linsen inne i øyet (dette vil vi helst unngå fordi det kan føre til alvorlige problemer hvis linsefestet ryker) , med tilleggslinse (sulcuslinse) elller laseroperasjon (slik man gjør ved nærsynthet). Slike tilleggsoperasjoner må dekkes av pasienten selv.

Synsforstyrrelser etter grå stær operasjoner Del 1
No items found.
No items found.