Risikofaktorer for AMD

De viktigste risikofaktorene for utvikling av AMD er:    Høy alder: er man over 80 år  vil man oftest finne makuladegenerasjon i lettere eller mer alvorlige grader hos de aller fleste. Makuladegenerasjon er den viktigste årsaken til sosial blindhet i den vestlige verden.