De viktigste risikofaktorene for utvikling av AMD

Høy alder:

Er man over 80 år  vil man oftest finne makuladegenerasjon i lettere eller mer alvorlige grader hos de aller fleste. Makuladegenerasjon er den viktigste årsaken til sosial blindhet i den vestlige verden.

Sollys:

Andre viktige risikofaktoerer er eksponering for ultrafiolett lys (sollys). Av og til ser vi AMD hos yngre pasienter. Hos svært mange av disse pasientene får man frem at de enten har lange opphold i alpine strøk (høyfjellet) eller at de har vært glade i å sole seg. I denne sammenhengen vil vi poengtere at solbriller med UV-filter beskytter. Man trenger ikke engste seg for normal soling, enten på stranden eller på fjellet noen få dager i året. Det er totaldosen med UV stråler over år som teller.

Blå Øyne:

I øynene er det pigmentceller som absorberer lys. Disse sitter dels i regnbuehinnen og dels bak i øyet som en del av netthinnen. Disse cellene bidrar til å nøytralisere det skadelige UV-lyset. Mennesker med blå øyne har mindre pigmentceller i øynene, og er derfor noe mer disponert for å utvikle AMD .

Røyking og andre cardiovakulære risikofaktoer:

AMD har med blodsirkulasjonen i øyet å gjøre. Det er holdepunkter for at røyking kan gi større risiko for AMD.

De viktigste risikofaktorene for utvikling av AMD
No items found.
No items found.