Skjeling hos voksne

SKJELING HOS VOKSNE  Det er to hovedtyper skjeling:  Latent skjeling: Hjernen vil normalt bruke bildene fra de 2 øyne sammen og prøve å plassere bildene over hverandre slik at det ikke oppstår dobbeltsyn.