Spesielle netthinnesykdommer

Vi skal i denne artikkelen beskrive noen spesielle sykdommer i øynene, ikke fordi de er spesielt hyppige, men fordi de viser noe om hvor stor variasjonsbredde det er i et såpass lite organ som øyet. Vi vil her omtale 1. Epiretinal fibrose 2. Sentral serøs chorioretinopati 3. Maculahull 4. Degenerativ