CSC vannblemme på nethinnen

Sentral serøs chorioretinopati, forkortet CSC. På godt norsk kan sykdommens navn oversettes med vannblemme i netthinnen. Grunnen til at sykdommen oppstår er ukjent, men av en eller annen grunn begynner det å lekke væske fra et blodkar under netthinnen. Dette fører til at væsken samler seg mellom to lag av netthinnen slik at det oppstår en blære. Symptomene er vanligvis at pasienten føler et visst tåkesyn, ihvertfall når blæren sitter rett under macula. Blæren vil vanligvis gå tilbake etter noen uker eller måneder, men har dessverre lett for å komme tilbake. I prinsippet kan sykdommen laserbehandes ved at man med laser brenner bort blodåren som lekker væske. Men i praksis blir dette sjelden gjort. Årsaken er at det kan være svært små marginer mellom det å treffe blodåren som lekker og selve skarpsynspunktet, noe som i så fall kan resultere i varig og betydelig svekket syn. Et alternativ kan være å gi pasienten et lyssensitivt stoff (verteporfin) intravenøst, og belyse øyebunnen med en type laser som gjør at dette stoffet spaltes og gir en avgrenset skade på netthinnen der konsentrasjonen av verteporfin er størt, nemlig omkring lekkasjen. Dette kalles PDT, (photodynamic therapy). Du kan lese mer om dette her. CSC har lett for å komme tilbake og kan etterhvert etterlate seg arrforamdringer og varig men moderat svekket syn. Tilstanden er som regel ensidig, og kan være en differensialdiagnose til AMD - som som regel er bilateral - hvis man bare ser forandringer på en side.

Merk at det er en blære - en sirkulær skygge med litt annen farge rundt macula
På OCT sees væsken under makula  godt. Den er velavgrenset i forhold til pigmentcellene omkring. Selve macula sees over toppen av blæren, macula er normal.

CSC vannblemme på nethinnen
No items found.
No items found.