Hva er Glaukom?

Hvordan oppstår glaukom? For å forstå hvordan glaukom oppstår er det nødvendig å forklare litt om øyets fysiologi:   Kammervæske produseres i corpus ciliare ( der den lange blå pilen starter) og passerer gjennom pupillen ut i kammervinkelen som er vinkelen mellom iris og hornhinnen