Den farligste - kronisk Glaukom

Kronisk, åpenvinklet glaukom

Dette er i realiteten en gruppe av mange sykdommer.

De vanligste undergruppene er

Simplexglaukom:

Motstanden i trabekelverket øker av ukjente årsaker. Trabekelverket er enslags finmasket sil i kammervinkelen. Kammervæsken må gjennom denne silen for å dreneres ut av øyet.

Exfoliasjonsglaukom:

Enslags flass dannes i øyet, og flak av dette tetter igjen trabekelverket.

Pigmentglaukom:

Pigmentceller løsner fra baksiden av iris og tetter til trabekelverket. Denne formen for glaukom er vanligere blandt fargede, men ganske sjelden hos etniske nordmenn.

Medikamentutløst glaukom:

Kortison kan av ukjente årsaker gi økt motstand i trabekelverket. Pasienter som bruker kortison, spesielt øyedråper med kortison bør sjekke øyetrykket og utseende på synsnerven regelmessig.

Den farligste - kronisk Glaukom
No items found.
No items found.