Behandling av Glaukom

Kronisk  glaukom behandles først og fremst medikamentelt med øyedråper. Om dette ikke er tilstrekkelig kan det gis laser (Laser Trabekuloplastikk - LTP) eller med operasjon. 1.  Øyedråper. Det er her 4 hovedgrupper av dråper som kort skal omtales