Laserbehandling og operasjon for grønn stær

LTP betyr Laser TrabekuloPlastikk.

Dette betyr at man med en spesiell laser danner brennemerker i trabekelverket. På den måten kan man tenke seg at man strammer dette opp slik at motstanden reduseres og kammervannet renner lettere ut av øyet. Laserbehandlingen virker gjerne etter noen uker. Kanskje 70% har en større eller mindre trykksenkende virkning av dette. Hos de som har effekt, vil behandlingen kunne gjentas etter en tid. Man pleier å si at LTP behandling virker maksimalt noen år, deretter må den evt. gjentas. Selve behandlingen er nesten smertefri og gjøres i løpet av få minutter.

SLT:

Selektiv Laser Trabekuloplastikk. Behandlingsprinsippene er de samme som ved LTP, men energimengdene som settes i trabekelverket er mindre. Dersom SLT virker kan behandlingen gjentas mange ganger.

Operasjoner for kronisk åpenvinklet glaukom:

Dette er i Norge som regel siste utvei for å senke øyetrykket, som regel prøver man om øyedråper og laser gir tilstrekkelig effekt først.

Den vanligste metoden heter trabekulektomi. Ved denne metoden lager man en kunstig passasje fra fremre kammer av øyet og ut under hinnene utenfor øyet. På denne måten dannes en liten pute hvor væsken filtreres. Problemene med denne operasjonen er at trykket kan bli for lavt.  Dette vil vanligvis rette seg etter en eller flere uker.  Andre problemer kan være at filtrasjonsputen etter en tid gror igjen og trykket stiger igjen. Ofte vil man kunne slutte helt med dråper etter operasjon, i hvertfall for en lang tid.

I de senere år er det kommet andre typer drenerende operasjoner, der man setter et lite rør inn i forkammeret. Gjennom dette drenet renner væsken ut av øyet, og filtreres etterhvert over i blodbanen. De drenene som for tiden brukes mest heter PreserFlo og Xen micro shunts. Se EyeWiki for mer detaljer.

En siste metode er Cyclodiode laser. Med denne metoden ødelegger man deler av det vevet som produserer kammervannet, slik at det blir bedre balanse mellom væske som produseres og det som kan dreneres ut av øyet. Med denne metoden av og til bli lavere enn ønsket, men i de fleste tilfeller gir den passe god effekt.

Laserbehandling og operasjon for grønn stær
No items found.
No items found.