Syn og livets krav

Dette er en  artikkel hvor jeg vil forsøke å kaste lys over hvordan forskjellige livskrav påvirker utvikling av synet . Synet er en ekstremt viktig faktor for å overleve for de fleste arter.