Syn som en ørn - hva innebærer det?

Ørnens øye er nesten like stort som hos mennesket selv  om kroppsvekten er bare 2-10% av  menneskes vekt. Ørnen er en av de skapninger som ser best. Det er en rekke forskjellige arter i haukefamilien som kalles ørn, her er det brukt som et samlebegrep- selv om hver enkelt art har sine tilpasninger-

Man regner at en ørns evne til å skjelne detaljer er 4 ganger større enn hos mennesket. Dette skyldes at nervecellene i ørnens makula  sitter 5 ganger så tett som hos mennesket. Dette gjør oppløsningsevnen større. I tillegg har ørnen hele 5 forskjellige typer synspigmenter i øynene, mot menneskenes 3. Dette gjør evnen til å oppfatte fargenyanser er bedre enn hos mennesket.

(Klikk på bildet for å se det større) Ørnen har sett noe på bakken  som det er verdt å ta en ekstra kikk på.Navigasjonen er også under full kontroll - se teksten.
(Klikk på bildet for å få det større) Ørnen har et bytte i syne og er klar til å slå ned, merk klørnei gripeposisjon. Her er stereoskopisk syn viktig - det gjelder å gripe i riktig øyeblikk.
(Klikk på bildet for å få det større) Nærbilde av ørn, merk at øynene sitter godt beskyttet i øyehulen av ben og fjær

Ørnens syn er spesielt. Den bruker synet til å navigere i flukt - men også til å finne byttedyr. Fra en posisjon flere hundre meter  over bakken kan den skanne over et område på  bakken på flere kvadratkilometer. Den kan se en hare på over 2 kilometeres avstand. Det gode fargesynet gjør at den kan finne byttedyr som stoler på sine kamuflasjeegenskaper og forsøker å  gjemme seg bort i vegetasjonen.

Ørnen har 2 makulaer, der nervecellene sitter ekstra tett. Den ene makulaen sitter slik til at den fokuserer i en vinkel nedover og fremover - der byttedyrene sannsynligvis vil dukke opp når den svever høyt der oppe - og en makula som fikserer horisonten og besørger den langsiktige navigasjon, som altså sørger for de lange linjer.

Øynenes sitter godt inne i øyehulene der de er godt bekyttet mot kvist og kvast. Sitter øynene langt fra hverandre vil synsfeltet bli vidt. Sitter øynene tettere vil man ha en større sektor der man har mulighet for stereoskopisk syn - som kan være vel så viktig når byttedyret først er oppdaget. Da gjelder det å oppfatte rommet nøyaktig slik at man kan gripe byttet i riktig millisekund. Ørnen har en stor synsvinkel  fremover der den har stereoskopisk syn. Omvendt vil for eksempel småfugler ha øynene vendt mer ut til siden - slik at de lettere oppfatter farer i omgivelsene.

Derimot er ørnenes nattsyn mye dårligere - fordi stavene, de mest lysfølsomme nervecellene i retina er dårligere utviklet. Derfor jakter ørnen først og fremst om dagen.

Det er en annen tilpasning som også bør nevnes: Unge ørner er ofte nærsynte. De har da vanskelig for å lokalisere fisk under vannet og må nøye seg med å spise død fisk som flyter opp opp. Når den unge ørnen vokser vil også brytningsfeilene bli borte - ellers vil den dø av sult. Skal man definere "syn som en ørn" betyr det  altså at man ikke trenger briller for å se langt. Naturen er nådeløs mot de som ikke kan skaffe seg mat. (Men gamle ørner trenger antagelig lesebriller.....?)

Syn som en ørn - hva innebærer det?
No items found.
No items found.