Syn og lese-skrivevansker

SYN OG LESE-/ SKRIVEVANSKER Synet er ikke direkte årsak til lese- og skrivevansker, men synet kan være en medvirkende del. Derfor er det viktig med en ordentlig synsundersøkelse hos barn med lese- og skrivevansker. Dette for å avdekke eventuelle samsynsproblemer / brillebehov.   Øyebevegelser