Syn og lese- skrivevansker

Synet er ikke direkte årsak til lese- og skrivevansker, men synet kan være  medvirkende. Derfor er det viktig med en ordentlig synsundersøkelse hos barn med lese- og skrivevansker. Dette for å avdekke eventuelle samsynsproblemer / brillebehov.

Øyebevegelser

Når man leser beveger øynene seg med kjappe små bevegelser og følgebevegelser. Optimalt sett bør disse være ganske presise, det man ser hos barn med lese- og skrivevansker et at disse bevegelsene er mindre presise. Dette kan man forbedre med synsøvelser.

Fokuseringsevnen i øyet.

Fokuseringsevnen i øyet kan sammenliknes med zoom-funksjonen i et optisk kamera. Når man fokuserer på avstand og flytter blikket til en nærmere avstand og omvendt da er det fokuseringsevnen man bruker. Noen barn har tendens til å ”overfokusere” eller ”underfokuserer” dette kan forstyrre ”lesekomforten”. Man kan oppleve plager som tåkesyn, hodepine, ubehag rundt øynene, tåreflod, tørre øyne. I mange tilfeller vil svak plussbrille forbedre situasjonen.

Muskelfibrene, det genetiske.

20 % av øyemusklenes muskelfibre kan grupperes som de ”langsomme/trege” som vi bruker ved nærarbeid. Som for eksempel når man leser, sitter foran PC-skjermen, strikker eller spiser. De ”raske” muskelfibrene utgjør 80 % av øyemusklene og brukes for kjappe øyebevegelser hovedsakelig på avstand, for eksempel ved lek og sport. ”Ideelt” sett burde mennesket hatt flere av de ”langsomme/trege” muskelfibrene slik vi lever i vår tid. Forholdet mellom de ”raske” og de ”langsomme/trege” muskelfibrene kan variere fra menneske til menneske. Og i noen tilfeller er muskelfibrene for svake. Dette kan være årsak til samsynsplager ved nærarbeid. Disse muskelfibrene kan opptrenes og synsøvelser kan være til god hjelp slik at samsynet stabiliseres.

Syn og lese- skrivevansker
No items found.
No items found.