Komplikasjoner til operasjon av grå stær - fremre deler av øyet

La det først være sagt: 99 % av operasjonene foretas uten at det oppstår problemer av betydning. Jeg vil først nevne mer eller mindre vanlige plager etter grå stær operasjon, som blir bra enten av seg selv, eller med enkel medisinsk behandling.