Komplikasjoner fremre deler av øyet

La det først være sagt: 99 % av operasjonene foretas uten at det oppstår problemer av betydning.

Jeg vil først nevne mer eller mindre vanlige plager etter grå stær operasjon, som blir bra enten av seg selv, eller med enkel medisinsk behandling.

Jeg har delt opp fremstillingen i problemer fra fremre del av øyet, samt fra bakre del av øyet. Generelt er problemene fra bakre del mer alvorlige.

Problemer i fremre avsnitt av øyet er :

Irritasjon og tørrhetsfølelse. Dette er svært vanlig den første tiden etter en operasjon. Vanligvis behandles dette med kunstig tårevæske. Dette kan ha flere årsaker. Under operasjonen lager vi små operasjonssår i øyet. Disse vil gro, men det vil ta lang tid før tilhelingsprosessen er fullstendig og overflaten på øyet slik som den var før operasjonen.

Postoperativ regnbuehinnebetennelse.

Dette kan komme i løpet av det første 4 ukene etter operasjonen, i sjeldne tilfelle senere. Symptomer på dette er lysskyhet, rødt øye, irritasjon, eller tåkesyn. Behandlingen vil oftest være kortisonøyedråper over ca. 3-4 uker. Årsaken til dette er en inflammasjonsreaksjon i regnbuehinnen / iris. Dette er en forsinket immunrespons på operasjonen som fører til at blodårene i øyet blir lekk og celler og eggehvitestoffer siver ut i øyet. Vi gir rutinemessig kortisonøyedråper etter operasjonen for å hindre dette – men av og til kommer det allikevel. Nesten alle blir bra etter noen ukers ekstra behandling.

Etterstær:

Etterstær betyr at linsekapselen som den nye linsen legges i blir uklar. Dette skjer fordi det kan være mikroskopiske cellerester igjen etter operasjonen, eller fordi det vokser celler inn fra periferien av linsekapselen. Hyppigheten av etterstær var tidligere ca 25-30%, men er nå redusert til kanskje 5-10%. Etterstær behandles med laser, der man lager et hull i linsekapselen baktil. Dette er omtrent som å stikke hull på en ballong. Kapselkantene trekker seg tilbake, og cellene har ikke noe å vokse på. Det er ytterst sjelden at etterstær kommer tilbake etterat den er spaltet. Unntaket er barn som har ekstremt vekst potensiale. Her får omtrent 100% etterstær, og svært mange får residiv / tilbakefall etter behandling. Ofte brukes spesielle operasjonsmetoder hor barn for å forhindre dette.

( Klikk på bildet for å få det større) Etterstær, som dekker det meste av pupillen. Dette gjør at lyset som kommer inn gjennom pupillen spres og dette kan gi betydelig dårligere syn.
( Klikk på bildet for å få det større) Etterstær behandlet med laser. Man har laget hull i sentrum av pupillen. Kapselen sprekker opp og cellene trekker seg tilbake. Vanligvis lages åpningen større enn dette.Etter at åpningen er laget har cellene intet å vokse på - og etterstæren kommer aldri tilbake (ihvertfall veldig sjelden).
Komplikasjoner fremre deler av øyet
No items found.
No items found.