Komplikasjoner fremre deler av øyet

La det først være sagt: 99 % av operasjonene foretas uten at det oppstår problemer av betydning.

Jeg vil først nevne mer eller mindre vanlige plager etter grå stær operasjon, som blir bra enten av seg selv, eller med enkel medisinsk behandling.

Jeg har delt opp fremstillingen i problemer fra fremre del av øyet, samt fra bakre del av øyet. Generelt er problemene fra bakre del mer alvorlige.

Problemer i fremre avsnitt av øyet er :

Problemer under operasjonen (listen er ikke uttømmende):

  1. Operasjonssårene lekker væske. I de fleste tilfeller vil en lekkasje tette seg selv, men i enkelte tilfeller må man foreta en reoperasjon og sy snittet som lekker.
  2. Det kan gå hull på linsekapselen. I de fleste tilfeller vil glassvæsken i bakre del at øyet ikke tyte frem, og linsen kan legges på plass uten problemer, men i noen tilfeller må man fjerne glassvæsken med spesielle instrumenter slik at linsen blir liggende stabilt. I noe veldig få tilfeller kan hele eller deler av den naturlige linsen kan falle bakover i øyet, slik at du må henvises til sykehus for å fjerne disse. Hvis dette ikke gjøres kan det oppstå problemer med trykket eller langvarig inflammasjon i øyet. Dersom dette skulle skje vil sluttresultatet som regel bli godt.
  3. Regnbuehinnen (iris) kan bli skadet under operasjonen. Små skader har ingen betydning, men større skader kan gi problemer med lysømfindtlighet ettersom pupillen ikke kan trekke seg sammen og effektivt begrense lysmengden som kommer inn i øyet. Hos enkelte pasienter er regnbuehinnen veldig slapp og kan tyte ut gjennom snittene man må ha for å få utført operasjonen. Dette skjer spesielt hos pasienter som bruker visse prostatamedisiner mot vannlatningsplager (tamsulosin). Vår policy her er at pasienter som bruker disse medisinene må slutte med dem 2 uker før operasjonen. Men hos pasienter som har brukt slike medisiner vil man fortsatt se en større eller mindre grad av regnbuehinne-slappet (på fagspråket kalt IFIS - intraoperative floppy iris syndrome). Men i de aller fleste tilfeller vil operasjonsn kunne gjennomføres uten større problemer. For ordens skyld: Denne komplikasjon er ikke relatert til medisiner som brukes for prostatakreft, men IFIS kan også sees hos andre pasienter som bruker alfa-blokkere (enkelte blodtrykksmedisiner), men dette er nokså sjelden.

Problemer etter operasjonen:

Irritasjon og tørrhetsfølelse.

Dette er svært vanlig den første tiden etter en operasjon. Vanligvis behandles dette med kunstig tårevæske. Dette kan ha flere årsaker. Under operasjonen lager vi små operasjonssår i øyet. Disse vil gro, men det vil ta lang tid før tilhelingsprosessen er fullstendig og overflaten på øyet slik som den var før operasjonen.

Postoperativ regnbuehinnebetennelse.

Dette kan komme i løpet av det første 4 ukene etter operasjonen, i sjeldne tilfelle senere. Symptomer på dette er lysskyhet, rødt øye, irritasjon, etilfeller ller tåkesyn. Behandlingen vil oftest være kortisonøyedråper over ca. 3-4 uker. Årsaken til dette er en inflammasjonsreaksjon i regnbuehinnen / iris. Dette er en forsinket immunrespons på operasjonen som fører til at blodårene i øyet blir lekk og celler og eggehvitestoffer siver ut i øyet. Vi gir rutinemessig kortisonøyedråper etter operasjonen for å hindre dette – men av og til kommer det allikevel. Nesten alle blir bra etter noen ukers ekstra behandling.

Etterstær:

Etterstær betyr at linsekapselen som den nye linsen legges i blir uklar. Dette skjer fordi det kan være mikroskopiske cellerester igjen etter operasjonen, eller fordi det vokser celler inn fra periferien av linsekapselen. Hyppigheten av etterstær var tidligere ca 25-30%, men er nå redusert til kanskje 5-10%. Etterstær behandles med laser, der man lager et hull i linsekapselen baktil. Dette er omtrent som å stikke hull på en ballong. Kapselkantene trekker seg tilbake, og cellene har ikke noe å vokse på. Det er ytterst sjelden at etterstær kommer tilbake etterat den er spaltet. Unntaket er barn som har ekstremt vekst potensiale. Her får omtrent 100% etterstær, og svært mange får residiv / tilbakefall etter behandling. Ofte brukes spesielle operasjonsmetoder hor barn for å forhindre dette.

( Klikk på bildet for å få det større) Etterstær, som dekker det meste av pupillen. Dette gjør at lyset som kommer inn gjennom pupillen spres og dette kan gi betydelig dårligere syn.
( Klikk på bildet for å få det større) Etterstær behandlet med laser. Man har laget hull i sentrum av pupillen. Kapselen sprekker opp og cellene trekker seg tilbake. Vanligvis lages åpningen større enn dette.Etter at åpningen er laget har cellene intet å vokse på - og etterstæren kommer aldri tilbake (ihvertfall veldig sjelden).
Komplikasjoner fremre deler av øyet
No items found.
No items found.