Video av en grå stær operasjon

Dette er en video fra Youtube  av en grå stær operasjon . Operasjonen foretas med ultralydknusning av linsekjernen (altså ikke med laser). Hos oss foretas operasjonen på en nesten identisk måte. Ultralydmetoden (fakoemilsifikasjon) er den metoden som er enerådende i medisinsk praksis i dag.

https://www.youtube.com/watch?v=aohAHNYpAOshttps://www.youtube.com/watch?v=aohAHNYpAOshttps://www.youtube.com/watch?v=aohAHNYpAOs

Video av en grå stær operasjon
No items found.
No items found.