Edgard Degas

Edgar Degas  (1834-1917) var en fransk maler. Han regnes som en av grunnleggerne til impresjonsismen som vektlegger små detaljer og spesielt lysets spill i motivet.  En stor del av hans produksjon (ca 50%) utgjøres av malerier av dansere. Han slet med en netthinnesykdom gjennom de siste 50 år av sitt liv, fra han var 30 til han døde 83 år gammel. Mens hans tidlige malerier er preget av stor detaljrikdom, samt nøyaktig ansiktstegninger og skyggelegging,   er de senere verker mørke, grove med uttalt mangel på detaljer.

Det første bildet i serien under er fra 1885 da han var ca 50 år gammel. Merk detaljer i hovedmotivet samt hvordan lyset brukes til å fremheve disse.

Det siste bildet er fra 1905, altså 20 år senere. Motivet er det samme, men fargene er helt andre, nesten groteske og detaljene er meget grove.  Man har forsøkt å anslå hans synsstyrke på dette tidspunkt til mellom 0.1 og 0.05 (dette er et syn som gjør at man stort sett kun har gangsyn) (kilde White 2007)

På neste side kan du se en lysbildeserie  med tema hvordan hans bilder var - tidlig og sent i hans liv...

Edgard Degas
Edgard Degas
Edgard Degas
Dette bildet under er fra 1885 da han var ca 50 år gammel. Merk detaljer i hovedmotivet samt hvordan lyset brukes til å fremheve disse.
Dette siste bildet er fra 1905, altså 20 år senere. Motivet er det samme, men fargene er helt andre, nesten groteske og detaljene er meget grove. Man har forsøkt å anslå hans synsstyrke på dette tidspunkt til mellom 0.1 og 0.05 (dette er et syn som gjør at man stort sett kun har gangsyn) (kilde White 2007)