Torisk linse før og etter innsetting

( Klikk på bildet for å få det større) Her er den toriske linsen før innsetting i øyet. Den er til forveksling lik en vanlig intraokulær linse (IOL) - bortsett fra de 3 merkene på hver side av optikken. Disse merkene indikerer aksen for den astigmatiske korreksjon.
( Klikk på bildet for å få det større) Her er den toriske linsen satt inn i øyet. IOL'en ligger nå inni den gamle linseposen (linsekapselen). Nå blir de 3 merkene på hver side av linseoptikken orientert i samsvar med merkene. Man bruker et vinkelmål slik at den flateste aksen på linsen blir lagt over den krummeste aksen i øyet. På denne måten blir astigmatismen nøytralisert. Linsen blir liggende stabilt inni linsekapselen, og nøytraliser skjevheten for resten av livet.(Dette bilde viser en linse som er satt inn for en tid tilbake).

Før selve operasjonen starter må kirurgen avmerke horisontalplanet, slik at vi vet hvordan den toriske linsen skal orienteres når man kommer til dette punkt i operasjonen.

Avmerking av horisontalplanet med nålerisp eller blekk /tusjfarge. De neste fasene av operasjonen er like enten man skal implantere en vanlig IOL eller en torisk linse frem til IOL'en er satt inn i øyet. Jeg viser til artiklene om vanlig grå stær operasjon for beskrivelse av dette.

Torisk linse før og etter innsetting
No items found.
No items found.