Bakgrunn for operasjon med torisk linse

Med grå stær operasjon med vanlig linse vil man kunne korrigere langsynthet og nærsynthet, men ikke skjevheter (astigmatisme) i hornhinnene.

For å illustrere dette kan man tenke seg et øye uten skjevheter som en ball. Den er like krum i alle plan.

Et øye med astigmatisme kan sammenlignes med en ball som er mer eller mindre flattrykt.

Følgen av dette er at lyset som kommer inn i øyet ikke brytes til ett brennpunkt. En astigmatisk intraokulær linse (IOL) som korrigerer astigmatisme kalles en torisk linse. Denne vil motvirke øyets astigmatisme og sørge for at lyset brytes til ett brennpunkt. Synsskarpheten vil da bli større.

(Klikk på bildet for å få det større)

Når bør man bruke en torisk IOL?

Nesten alle mennesker har en viss astigmatisme i hornhinnen. Det er veldig stor forskjell på hvordan astigmatismen oppleves hos den enkelte. Er astigmatismen under 0,75 Dioptri (måleenhet for brytning / brillestyrke) vil de fleste ikke merke noe særlig til den, synsskarpheten er ganske bra allikevel. Overskrider astigmatismen 1,5 til 2 Dioptrier vil synsskarpheten bli vesentlig bedre dersom man bruker en torisk linse.

Synet slik det oppleves med en større astigmatisme

Synet i et øye som hvor astigmatismen er fullstendig korrigert
Bakgrunn for operasjon med torisk linse
No items found.
No items found.