Mulige problemer etter implantasjon av torisk linse

(Klikk på bildet for å få det større) Problemer etter implantasjon av torisk linse: De samme problemer kan oppstå etter implantasjon av torisk linse som med vanlig linse. Disse mulige problemene er omtalt annet sted . Den eneste komplikasjon som er særegen for implantasjon av torisk linse er at linsen dreier seg inni linsekapselen. Små rotasjoner av linsen har lite å si, men dersom rotasjonen blir for stor vil det gå ut over synsskarpheten. Man må da med en liten reoperasjon dreie linsen tilbake til merkene. Dette er sjelden nødvendig, men etter reoperasjon med korreksjon av linserotasjonen vil forløpet nesten alltid være ukomplisert.

Oppsummering om torisk IOL

Toriske linser er et meget godt alternativ for pasienter som har større grader av astigmatisme. Resultatene er meget gode og risikoen for komplikasjoner er små. Eneste ulempe er at toriske linser ikke dekkes av NAV – pasientene må betale merkostnaden med den toriske linsen selv. Merkostnaden er på 4-5000 kr. (avhengig av styrke, vi tar forbehold om prisendringer fra leverandør).

Mulige problemer etter implantasjon av torisk linse
No items found.
No items found.