Beregning av torisk IOL

https://assets-global.website-files.com/63b403ab196e184d92bcc97b/63c018b2b8f9e3d4f82bca61_toriccalculator.png
(Klikk på bildet for å få det større) Nedenfor beskrives en operasjon der vi implanterer en torisk linse. Før operasjonen starter må kirurgen beregne styrken på den toriske linsen, enten ved å bruke et dataprogram eller ved hoderegning. Nedenfor er vist et diagram som viser en linseberegning, samt plan for hvordan linsen skal stå ved avslutning av operasjonen.

Beregning av torisk IOL
No items found.
No items found.