Synshemning og visus

Som man vil forstå er det mange forbehold når man skal angi synets anvendelighet, men jeg kan antyde noe om grad av synshemning utfra visusgrense.

Visus: 0.7 - 1.0  / Synshemning: Ingen eller liten synshemning

Visus: 0.6-0.5  / Synshemning:  Lleseproblemer

Visus: Under 0.5 / Synshemning: 0.5 er grense for bilkjøring

Visus: Under 0.3 / Synshemning: Økende leseproblemer, men pasienten kan ofte lese med sterkere briller

Visus: 0.1-0.3: / Synshemning: Pasienten kan lese med lupe

Visus: Fingertelling 1-4m / Synshemning: Lesing kun mulig med leseTV

Synshemning og visus
No items found.
No items found.