Hjelp ved svekket syn

For de som har svekket syn der briller ikke hjelper, eller hjelper i for liten grad er det noen tilbud man skal være oppmerksom på:

Nettbrett eller IPad:

De fleste yngre mennesker er godt kjent med bruken av dette. Har man eldre i familien som sliter med å lese, er det verdt å prøve å kjøpe et slikt til den gamle, og ikke minst lære vedkommende å bruke det, til å finne frem avisen han / hun liker å lese, samt annet stoff han / hun har interesse av. Et råd her er å kjøpe et brett med en stor leseflate, altså ikke den aller billigste typen. Mobiltelefonen kan også brukes, men mobiltelefonskjermen gir liten oversikt.

Hjelpemiddelsentralene:

Kommunene har sentre der optikere og synspedagoger med spesiell utdannelse  kan hjelpe pasientene med å få tilpasset hjelpemidler, først og fremst til lesing (i første omgang luper (forstørrelsesglass) evt. med lys og stativ) , og   i de mest langtkomne tilfeller også hjelpemidler der  teksten kan forstørres i betydelig grad (LeseTV eller digital lupe). Merk at dette tilbudet kun gjelder de som har sterkere grader av synshemning, med visus på 0,3 eller dårligere (Svaksynte grad 1). Det vil være sentralt  i tilpasningsprosessen  om pasienten kan nyttegjøre seg  hjelpemidlene.  Man kan også få andre hjelpemidler som talende klokker og lignende. Stort sett koster disse hjelpemidlene svært lite for pasienten.

Svaksynsoptikere:

Endel optikere har  spesialisert seg på svaksynsoptikk, og man kan der oftest få den samme hjelp som på hjelpemiddelsentralene - og ofte med kortere ventetid.

Blindeforbundet

Blindeforbundet er en interesseorganisasjon som gir veiledning og hjelp for blinde og svaksynte.

De har synskonsulenter som kan komme på hjemmebesøk, og driver 3 kurssentre i Norge for svaksynte, i Hurdal, på Askøy utenfor Bergen og i Evenes utenfor Harstad. Mange pasienter føler at de har utbytte av å være på kurs , både praktisk ved tilpasning av hjelpemidler - og mentalt ettersom man forstår at man kan ha et rikt liv selv om synet svikter.

Blindeforbundet kan kontaktes gjennom www.blindeforbundet.no

Hjelp ved svekket syn
No items found.
No items found.