En liten rapport fra oppholdet i Bangladesh sommeren 2010

Sommeren 2010 ble det lite seiling - for Svein var i Bangladesh. Han jobbet for Impact Foundation Bangladesh, en veldedig organisasjon som driver helsetjenester for de aller fattigste  i utkantområdene i Bangladesh. Svein tjenestegjorde  som øyekirurg på en båt som flyttes omkring på elvene der behovet er størst. Båten heter Jibon Tari som betyr "Livets Båt". I juli er det monsuntid i Bangla, dvs. det regner MYE! Vannet  kan i løpet av noen måneder stige med 10 meter. Da blir det trangt om plassen i verdens mest overbefolkede land.

(Klikk på bildet for å få det større) Jibon Tari inneholder legekontorer og operasjonsstuer og alt man trenger for å utføre avansert kirurgi. Båten ligger ofte 4  måneder på hvert sted. I denne perioden opereres det innenfor fagområdene øye, øre-nese-hals, ortopedi og gynekologi. Sistnevnte omfatter fistelkirurgi, dvs. fødselsskader hos kvinner hvor alt revner under fødselen og gjør at kvinnene senere blir utstøtt pga lukt og renslighetsproblemer. En operasjon kan medføre at de blir godtatt i samfunnet igjen.
(Klikk på bildet for å få det større) Det er omfattet med stor interesse når Jibon Tari kommer til et nytt sted. For mange er dette eneste muligheten til å få hjelp med invalidiserende medisinske problemer. Det er alltid kø for å bli registrert og kanskje få muligheten til behandling.

Litt om Bangladesh

Bangladesh har et areal på ca 37% av Norges - men har ialt ca 150 millioner innbyggere, og befolkningen vokser raskt.

Landet er rikt jordbruksland i deltaet fra de store elvene Jamuna, Ganges og Meghna, Så langt har det bare når avlingene slår helt feil vært hungersnød, ellers har oppdyrking av nytt land gitt landet muligheter for å brøfø den sterkt økende befolkning. Elvene er livsviktige for avlingene, men samtidig er det ofte oversvømmelser som gjør at befolkningen mister hus, hjem, avling og buskap.

Men landet er fattig, gjennomsnittlig inntekt for en landarbeider /bonde er 2 USD pr dag. Med dette skal han forsørge seg selv og sin familie. Det sier seg selv at det blir lite på hver.

(Klikk på bildet for å få det større) Arbeid på rismarken: Svært store deler av landet ligger i et elvedelta, der jorda er fruktbar. Så langt har nydyrking kunnet kompensere for befolkningsveksten, slik at befolkningen har fått mat. Plantekost (ris og mais) utgjør en stor del av maten. Men dagslønnen er lav, ca 2 USD.
(Klikk på bildet for å få det større) Nesten alt arbeid ble utført manuelt, med okser som trekkdyr.
(Klikk på bildet for å få det større) Utenfor Chittagong, landets nest største by, blir skip som skal hugges opp kjørt opp på stranden og skåret i stykker av en hær av arbeidere. Disse jobber stort sett uten sikkerhetsutstyr av noe slag. Arbeidet er meget farlig, og en arbeider holder ikke i mange år før helsen er ødelagt, dersom man ikke har dødd i ulykker før. Blir en skadet står det 10 andre og venter på å få jobb. Verdens redere (også norske) benytter dette, fordi ingen kan gjøre det billigere.

I det hele tatt er arbeidskraften meget billig i Bangladesh.

Et annet område der dette har betydning er tekstilindustrien, og mens jeg var der var de opptøyer på en av landets tekstilfabrikker, pga. en ulykke med dødelig utgang, og underbetalte arbeidere.

Befolkningsplanlegging er vanskelig, pga islams syn på dette, men også pga. sosiale mekanismer som gjør at barna sees på som foreldrenes aldersforsikring. I et land med ekstreme grader av korrupsjon er det familien man må stole på. Det vil føre for langt å dvele for mye ved landets problemer, jeg vil i fortsettelsen gi et kortfattet bilde av hvordan mitt opphold der artet seg.

En liten rapport fra oppholdet i Bangladesh sommeren 2010
No items found.
No items found.