Hva er grå stær?

Grå stær eller katarakt betyr at øyelinsen blir uklar.

Grå stær forekommer i alle grader fra lette uklarheter i linsene, til såkalt moden grå stær (matur cataract) der øyelinsen såvidt slipper inn lys, og pasienten bare kan skille mellom lys og mørke.

De aller fleste mennesker som er over 70 år har lettere grader av grå stær. Hvis for eksempel linsefortetningene sitter i utkanten av linsen og ikke innenfor pupillen der lyset inn i øyet passerer, vil stæren ikke ha betydning for synet. Omvendt kan relativt små uklarheter i linsene bety mye for synet dersom de sitter midt i pupillen. Grad av synshemning kan ha mye med belysning å gjøre.

(Klikk på bildet for å få det større) Her er en skjematisk figur av hvordan grå stær påvirker synet. I den øverste av disse vises hvordan lysbrytningen normalt skjer. Vi ser her at lyset brytes til ett punkt  - på netthinnen. Her er bildet skarpt. I den nederste figuren har man tegnet inn virkningen av grå stær. Lyset brytes ikke til et punkt, men samles til en rekke forskjellige punkter. Dette gjør at bildet som lages på netthinnen blir diffust og synet oppleves uskarpt.  

Årsaker til grå stær:

Hovedårsaken til grå stær er høy alder, men lette grader av grå stær kan ofte påvises etter 50 års alder. Andre årsaker er UV-lys / soling, eller bruk av kortison.

Normalt er linsen helt klar, fordi linsebestanddelene har en helt regelmessig anordning. Når denne regelmessige anordningen blir forstyrret blir linsen gradvis mer uklar ettersom tilstanden utvikler seg.

Vi får ofte spørsmål om grå stær er arvelig. Til det er å svare at det er lettere å fastslå en arvelig årsak til en sykdom hvis denne forekommer relativt sjelden, hvis sykdommen  har klare kjennetegn og hvis den som forekommer tidlig i livet. Grå stær er det motsatte av alt dette, den har meget glidende overganger fra de helt lette fortetninger som kommer relativt sent i livet hos nesten hele befolkningen. Sent i livet er det  så mye som har påvirket et menneske at arvelig årsak betyr relativt mindre enn livsstil og tilfeldigheter.

Hva er grå stær?
No items found.
No items found.