Litt om tårevæskens funksjon og fysiologi

Litt om tårevæskens funksjon og fysiologi:

Når man i øyefaget snakker om tørre øyne betyr dette egentlig ikke at øynene er tørre pga. for lite tårevæske. Årsaken er ofte heller at tårevæsken eller overflaten på øyet er forandret slik at tårene som produseres ikke evner å holde øyeoverflaten fuktig.

Tårene produseres i tårekjertelen som sitter oppad og til siden for øyet. Tårevæsken inneholder grovt sett 3 komponenter, vann med salter, slim og fett.

Disse komponentene har hver sine funksjoner:

Vann med oppløste salter, spesielt NaCl (koksalt). Dette er løsningsmiddelet som sørger for at de andre komponentene får virke og i tillegg vil væskefasen være en buffer ved fordampning.

Slim: Slimkomponenten er nødvendig får å få tårene til å klebe til øyeoverflaten

Fett: Fettet legger seg på overflaten av tårefilmen og hindrer væske å fordampe

Feil i produksjonen av hver av disse komponentene kan føre til at øyet blir tørt, eller i hvertfall føles tørt.

I tillegg skal nevnes at conjunctiva (en tynn hinne utenpå det hvite på øyet), samt kjertler i øyelokkene  også produserer stoffer som er nødvendige for at tårene skal få den rette sammensetning. Likeledes kan infeksjoner i øyelokkene føre til at fettet som produseres spaltes til fettsyrer av bakterier, som igjen fører til irritasjon av øynene til pasienten.

Årsaker til tørre og irriterte øyne

Kvinner, spesielt etter 45 års alder er mye mer utsatt for å få tørre øyne. Det er nærliggende å tenke at dette kan ha med endrede hormonelle forhold  når man nærmer seg overgangsalderen. Det er vist at cellene på overflaten av øyet (conjunctiva) gjennomgår forandringer gjennom menstruasjonssyklus. Etter overgangsalderen vil conjunctiva undergå forandringer ved  at slimhinnen blir tynnere og mindre egnet til å motstå skade. For noen år siden ble det gjort forsøk med østrogenøyedråper hos kvinner med tørre øyne, uten at man kunne vise at dette bedret symptomene mer enn med placebo (narre øyedråper).

Bruk av sminke? Av og til ser vi kvinner med uttalte tørre øyne og betennelsesforandringer i slimhinnen på innsiden av øyelokkene. De forsikrer oss gjerne om at de bruker allergitestet sminke. Når man undersøker øynene vil man gjerne finne masse sminkepartikler i tårevæsken. Det er nærliggende å tenke at alle disse partiklene virker som sand i maskineriet på slimhinnene. Partiklene kan også fremkalle cellulære allergireaksjoner, omtrent det samme man ser ved nikkelallergi. Cellulære allergireaksjoner kan ikke påvises ved vanlig allergitesting. Som følge av disse betraktninger anbefaler jeg gjerne kvinner med tørre øyne å bare bruke sminke i "absolutte krisetilfeller".

Nedsatt motstandskraft i hud og slimhinner. Svært ofte ser vi at pasienter som har eksemsykdommer - som atopisk eksem eller bare tørr hud - får plager med tørrhet i øynene. Antagelig er årsaken til dette at forsvarsmekanismene i hud og slimhinner har store likheter. Får man eksem er det åpenbart motstandskraften i huden redusert. Ofte vil vi kunne høre at pasienten er tørr i øynene, eller at øynene er irriterte. Vi finner ofte tegn til celleskader i overflaten av øyet. Dette kan påvises med farging med fluorescein (en gulaktig farge) eller rose-bengal (rosa farge).

Som en kuriositet kan jeg nevne at jeg ved flere anledninger har sett uttalte tørkeforandringer i øynene hos pasienter med AIDS. Det er  nærliggende å tenke at immunforsvaret også spiller en rolle i vedlikeholdsprosessene i øyeslimhinnen.  I tillegg kan man se uttalt tørt øye hvis det kommer lammelser av ansiktets følenerve (trigeminus) enten som følge av helvetesild (herpes zoster), eller som følge av skade av kirurgiske inngrep , spesielt hjerneoperasjoner som acusticus-nevrinom hvor trigeminusnerven blir skadet .

Konklusjonen blir at det er utrolig mye som skal fungere normalt for at slimhinnen skal være normal.

Symptomer ved tørre øyne

De vanligste symptomene er tørrhetsfølelse, svie, rusk- eller sandfølelse eller uklart syn. Årsaken til at synet blir uklart er at øyets overflate må være blank for at bildet som dannes inne i øyet  skal bli klart. Er overflaten tørr, vil lyset på overflaten bli spredt, akkurat som på en ripete frontrute på bil, eller et upusset og møkkete vindu. Mer uttalte grader av tørre øyne gir altså merkbart svekket syn.


På bildet ved siden av ser man tydelig at nedre del av hornhinnen er matt, mens den delen av hornhinnen som har vært beskyttet av øvre øyelokk er blank. Denne pasienten merker tydelig svekket syn fordi hornhinnen er tørr og matt.
Litt om tårevæskens funksjon og fysiologi
No items found.
No items found.