Aldersrelatert Makula Degenerasjon - AMD

AMD står for Aldersrelatert Makula Degenerasjon. Populært kalles dette også «Forkalkninger» eller bare « Makula». Makula betyr liten flekk. Denne lille flekken i øyet er helt nødvendig for at øyet skal oppfatte små detaljer fordi øyet her har  sin største tetthet med nerveceller.

Hva er AMD? Hos en person med AMD er nervecellene i makula ødelagt eller skadet. Graden av synsreduksjon henger sammen med hvor stor andel av nervecellene som er tapt. For at makula skal fungere normalt i et øye må strukturen i netthinnen være regelmessig. Ved AMD mister ofte netthinnen ofte sin regelmessige struktur og det oppstår derfor fortegninger i bildet som hjernen oppfatter. Dette utnyttes i en vanlig test , den såkalte Amslers chart. Denne distribueres fra Blindeforbundet og av og til i ukeblader. Ved våt AMD (se egen artikkel som viser en datasimulering av dette) vil ofte linjene bli uregelmessige og skeive. Dette kalles metamorfopsi, eller forvandlet syn.

Jeg vil understreke at det er de færreste pasienter som får de mere alvorlige grader av AMD. En tørr AMD kan holde seg stabil i årevis og kanskje aldri gi alvorlig synshemning.


Normal Amslers test (over)
Bildet viser et regelmessig rutenett. Nervecellene i macula har en regelmessig anordning og oppfatter dette på en normal måte.
Amslers test viser her såkalt metamorfopsi, dvs. forvandlet syn. Strukturen i netthinnen er her blitt uregelmessig og rutenettet blir forvridd med skeive ruter og linjer. Våt AMD er bare en av årsakene til metamorfopsi. Andre muligheter er for eksempel epiretinal fibrose, en sykdom der det dannes arrvev på overflaten av netthinnen som snurper denne sammen.
Aldersrelatert Makula Degenerasjon - AMD
No items found.
No items found.