Hva betyr AMD for øyets funksjon?

Man har alle grader av AMD, fra lette fargepigmentforandringer som sees på bilde av øyebunnen til de mest alvorlige der hele den sentrale del av netthinnen er ødelagt. Pigmentforandringene trenger ikke å gi noen svekkelse av synet i det hele tatt, mens en fullt utviklet AMD vil gi en betydelig synsssvekkelse, slik at pasienten kun har gangsyn.

Under har vi 2 bildeserier som viser endringene som kommer som følge av utviklingen av aldersrelatert makuladegenerasjon.

I øverste rad er det normale utgangspunkt.

Nervecellene i netthinnen er regelmessig anordnet, omtrent som rutenettet i andre rad  viser.

I 3. rad kommer det uregelmessigheter i cellene i netthinnen, og disse uregelmessighetene forplanter seg til bildet som dannes - slik at dette blir forvridd. Dette kalles metamorfopsi.

I 4. rad  oppstår det defekter i cellelaget i netthinnen , og pasienten begynner å merke "huller" i synsfeltet - områder der detaljene blir utydelige.

I den siste raden blir dette grå området tettere og tettere og gjør at detaljene blir helt borte.  Tilslutt oppstår et mørkt felt sentralt i synsfeltet der pasienten ikke ser. Etterhvert kan det bli umulig å lese fordi man ikke kan bruke dette sentrale området til å lese (dette er det eneste område som har tilstrekkelig oppløsningsevne til at lesing er mulig) . Man blir ikke blind av dette - men kan i de mest uttalte tilfellene få dårlig gangsyn. Dette kalles sosial blindhet. Langtkommen AMD er den vanligste årsak til sosial blindhet i den vestlige verden. (Klikk på bildene for å se dem større)

Hva betyr AMD for øyets funksjon?
No items found.
No items found.