Endoftalmitt - det man frykter mest

Endoftalmitt:

En av de alvorligste komplikasjoner som kan komme etter en grå stær operasjon er infeksjon inni øyet, såkalt endoftalmitt. Dette skyldes at bakterier kommer inn i øyet i forbindelse med operasjonen eller umiddelbart etterpå. Disse bakteriene stammer som regel fra pasienten selv. Vi gjør mye for å forsøke å minske risikoen for denne alvorlige komplikasjon. Denne komplikasjon forekommer hos 1 av 1000 til 1 av 3000 pasienter som blir operert. Dersom man kommer tidlig til behandling og bakteriene ikke er av de mest aggressive vil oftest synet kunne reddes, men ikke sjelden blir synet sterkt redusert, eller endog blindt. Symptomer på endoftalmitt er økende smerter, rødhet og tåkesyn. Symptomene kommer gjerne 2-3-4 dager etter operasjonen, men kan i sjeldne tilfeller komme etter flere uker. Det er alltid viktig at pasientene kontakter oss dersom det oppstår økende smerter i et operert øye i dagene etter operasjonen. Behandling vil bestå av innleggelse på sykehus, ofte operasjon med vitrektomi, dvs. at det tas bakteriologiske prøver fra glassvæsken, samt intensiv antibiotikabehandling.

( Klikk på bildet for å få det større) Tilfelle med postoperativ endoftalmitt. Merk rødt og irritert øye samt puss betennelsesprodukter bakenfor pupillen.

Oppsummering:

Risikoen for alvorlige komplikasjoner som kan resultere i dårligere syn enn det var i utgangspunktet er under 1%. Sannsynligheten for forbedret syn ved grå stær operasjon (dersom øyet ellers er friskt) er ca.90%. I ca . 10 % er det ingen endring.

Mitt råd til pasienter er: Ikke la deg operere før du merker at synet er redusert - ikke nødvendigvis mye redusert - men slik at du føler du skulle sett bedre. Dette er en meget trygg operasjon  - med meget gode resultater. Dersom du føler du skulle sett bedre: Ikke la risikoen for komplikasjoner avholde deg fra å bli operert.  Bedre odds enn dette har man sjelden for å lykkes på noe område i livet.

Endoftalmitt - det man frykter mest
No items found.
No items found.