Glassvæskeløsning og netthinneavløsning

Glassvæskeløsning

( Klikk på bildet for å få det større) Glassvæskeløsning. Dette skyldes dels en aldersbetinget degenerasjon i den gjennomsiktige glassvæsken som ligger bakenfor linsen og foran netthinnen. Glassværskefibrene klumper seg med årene sammen og det oppstår væskefylte hulrom i glassvæsken, eller corpus vitreum. Tilslutt blir glassvæsken så «gjennomhullet» at den kollapser. Da kommer gjerne endel grums/fortetninger frem og kan skygge for skarpsynspunktet / macula. Dette kan være plagsomt og gi dårlig syn (se bildet), men etter noen uker eller måneder blir symptomene oftest bedre, eller kan forsvinne helt. Et annet navn på dette er mouches volantes - flygende fluer

Hvis glassvæskeløsningen kommer brått kan det rives hull i netthinnen, og netthinneavløsning kan oppstå. Lynglimt kan være et tegn på at en alvorligere skade er i ferd med å oppstå. Man bør oppsøke øyelege ved akutte symptom er på glassvæskeløsning, men dersom øyelegen ikke finner at det har oppstått skade på netthinnen vil man kun avvente at skyggene (også kalt floaters, eller mouches volantes) synker ned i bunnen av øyet og kommer bort fra synsaksen. Skyggene som pasienten merker vil da bli borte.

En grå stær operasjon kan fremskynde glassvæskeløsning, dels pga kjemiske endringer inni øyet, dels fordi den nye linsen er mye tynnere enn den gamle, og glassvæsken på en måte faller fremover i øyet fordi støtten fra den gamle linsen blir borte. Når den «faller fremover» vil den løsne baktil og bakre corpusavløsning oppstår.

Netthinneavløsning

( Klikk på bildet for å få det større) Netthinneavløsning eller rift i netthinne: Dette forekommer i ca 0.5% av opererte pasienter i løpet av det første året etter operasjonen. Symptomene på netthinneavløsning er plutselig forekomst (eller økning) av fluer i synsfeltet, evt. samtidig lynglimt. I langtkomme tilfeller merker man betydelig svekkelse av synet, som en rullegardin som trekkes ned. Kommer man tidlig til behandling kan hullet i netthinnen forsegles med laser. I fullt utviklede tilfeller med netthinneavløsning (som på bildet over) må pasienten opereres. Hvor godt synet blir etter operasjonen er avhengig av hvor stor del av netthinnen som var avløst. Ca. 10% av de med fullt utviklet netthinneavløsning får sterkt svekket syn eller blir blind selv etter maksimal behandling. Moderne behandling med vitrectomi og forsegling av riften med kryo (frysebehandling), samt behandling av svake partier med kryo eller laser, har bedret prognosen betydelig i forhold til eldre metoder.
Glassvæskeløsning og netthinneavløsning
No items found.
No items found.