Hvem skal opereres for grå stær

Eneste måte å behandle grå stær er med operasjon – men langt fra alle pasienter som har begynnende grå stær trenger operasjon.

Først noen ord om indikasjonsstillingen for operasjon av grå stær, dvs. hvem skal opereres.

Lette grader av grå stær trenger ikke operasjon. Det er først når ujevnhetene i linsen når linsens sentrum, hvor lys må passere for å nå inn til netthinnen, at den grå stæren har betydning for synet. Ujevnhetene i linsen vil føre til at lyset som skal inn i øyet brytes ujevnt, og at det derfor ikke oppstår noe klart fokus på netthinnen der nervecellene i øyet danner bildet.

Måling av synsstyrke:

Det er vanlig å angi synsstyrke som et desimaltall, der visus 1,0 skal indikere 100% syn, samt 0.5 angir 50% syn. Prosentangivelsene er svært vilkårlige. Unge mennesker har ofte bedre visus enn 1,0, kanskje opp til 1,5, mens gamle pasienter uten påvisbar sykdom i øyet kan ha et visus på 0.7 eller ned til 0.3 hos svært gamle pasienter. Visus alene er en dårlig måte å kvantitere synshemning på, men det kan gi en indikasjon. Man er aldri garantert visus 1,0 etter en operasjon.

Hvis jeg allikevel skal gi en grov indikasjon på når det er behov for grå stær operasjon på grunnlag av visus, vil jeg si at man kun bør operere med mindre visus er lik eller dårligere enn 0.7. Hovedunntakene fra denne «regel» er ved bakre skallkatarakt der visus kan være 1,0 ved svak belysning, men faller til 0.1 eller fingertelling når man kommer ut i sterkt lys. Et annet unntak er ved større grader av kjernesklerose, der brytningen i øyet forandrer seg vesentlig og er til plage for pasienten.

Uansett bør man ikke opereres for grå stær, dersom man ikke har plager med synet.

Hvem skal opereres for grå stær
No items found.
No items found.