Alvorlig diabetes retinopati

Proliferativ diabetisk retinopati. (Proliferativ = nydannede blodårer). Dette indikerere at det er store områder i netthinnen med dårlig blodsirkulasjon og at det begynner å vokse nye og unormale blodårer inn i de dårlig sirkulerte områder, og i tillegg fremover i glassvæsken. Første behandling er omfattende laserbehandling i øyebunnen, såkalt pan-retinal foto-koagulasjon PRP (pan = all eller hele, retinal = netthinne, fotokoagulasjon = laserbehandling). Ofte vil PRP føre til at de unormale blodårene tilbakedannes og tilstanden stabiliseres.

Men avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og varighet vil blodårene etterhvert gi en viss arrdannelse og bli arraktige strenger som vokser inn i glassvæsken. Hos de fleste vil det etterhvert oppstå såkalt glassvæskeløsning fordi glassvæsken (corpus vitreum) degenererer og kollapser. Når glassvæsken kollapser kan blodårene ryke, noe som resulterer i en blødning inn i glassvæsken. Er blødningen stor kan det ta måneder før blodet blir suget opp, og kommer det stadig nye blødninger vil synet kanskje aldri klarne uten at behandling iverksettes.

Dersom blodårene som vokser fremover er spesielt kraftige, eller er omgitt av kraftig arrvev, vil dette ikke ryke, men tvertimot føre til at netthinnen løsner og trekkes fremover. Dette kalles traksjonsamotio (traksjon = drag, amotio = netthinnavløsning). Dersom denne traksjonsamotioen er stor vil nervecellene miste sin siste rest av blodforsyning og dø. TIlslutt kan øyet bli helt blindt.

Bildet  viser proliferativ diabetisk retinopati. Merk uregelmessige blodårer på synsnerven og nedover mot venstre. I dette området ser du også at disse blodårene vokser fremover inn i glassvæsken og har begynt å blø. Ellers ser du mange større og mindre områder med gammelt blod i glassvæsken.

Denne pasienten må sannsynligvis behandles med vitrectomi, med fjernelse av blodet i glassvæsken, samtidig som man laserbehandler netthinnen. I de senere år har man begynt å gi injeksjoner med anti-VGF, det vil si antistoffer som får de unormale blodårene til å tilbakedannes, enten som eneste behandling eller som forberedelse til laser og eller vitrectomi -operasjon. Hvis de unormale blodårene har blitt omdannet til arr-strenger som gir traksjonsamotio, må pasienten selvfølgelig opereres for å stabilisere situasjonen.

Som regel har pasientene som utvikler mer uttalte grader av diabetisk retinopati hatt en dårlig regulert diabetes i mange år. Ofte har de også andre senkomplikasjoner som følge av diaberes som nyresvikt og blodsirkulasjonsproblemer, for eksempel sår som ikke gror på føttene. Ganske ofte har de måttet amputere tær eller kanskje hele beinet pga truende gangren , koldbrann, for i det hele tatt å redde livet. Ekstra stor risiko for alvorlige senkomplikasjoner av diabetes er det  hvis pasienten røyker.

(Klikk på bildet for å få det større) Bildet  viser proliferativ diabetisk retinopati. Merk uregelmessige blodårer på synsnerven og nedover mot venstre. I dette området ser du også at disse blodårene vokser fremover inn i glassvæsken og har begynt å blø. Ellers ser du mange større og mindre områder med gammelt blod i glassvæsken.Denne pasienten må sannsynligvis behandles med vitrectomi, med fjernelse av blodet i glassvæsken, samtidig som man laserbehandler netthinnen.

(Klikk på bildet for å få det større) Dette bildet viser uttalt proliferativ diabetisk retinopati. Merk de uregelmessige blodårene som utgår fra synsnerveområdet samt langs de større blodårene. Merk også at pasienten har gjennomgått laserbehandling tidligere (brune flekker i periferien, spesielt synlig til høyre) for å behandle blodkarnydannelse. Dette har åpenbart ikke vært tilstrekkelig til å hindre at pasienten har utviket nye patologiske blodårer. Pasienten må få mer laserbehandling og kanskje anti-VGF injeksjoner. Dette kan få de nydannede blodårene til å tilbakedannes.

(Klikk på bildet for å få det større) Dette er en pasient som har fått omfattende laserbehandling. Merk uttalte laserarr over det meste av nettinnen. Man har kun spart synsnerven og maculaområdet , som er de aller viktigste for synsevnen. Denne pasienten har et rimelig bra syn på dagtid, men uttalt reduksjon av mørkesyn, ettersom de mer perifere områder av netthinnen er viktige når lysforholdene er dårlige.

Operativ behandling av proliferativ retinopati: Prinsippet bak behandlingen er at man går inn operativt og fjerner glassvæsken. Samtidig fjernes blod, blodårer og arrvev ved såkalt vitrectomi (fjernelse av corpus vitreum). Årsaken til dette er det det må gjøres forsiktig løsning av fastgrodde arr, blodårestrenger og hinner uten å skade de levende nervecellene som er igjen. Dette er en mikrokirurgisk operasjon som bare utføres på et lite antall sykshus, gjerne regionsykehus. Dette krever avansert utstyr, samt at kirurgen får tilstrekkelig øvelse og erfaring i å utføre denne relativt sjeldne tilstand. Ofte kombineres behandlingen med laserbehandling av blødende områder og eller injeksjoner med anti-VGF antistoffer inn i øyet.

Proliferativ diabetisk retinopati kan også føre til forandringer i fremre deler av øyet. Det skilles som nevnt ut vaso-aktive (blodåredannende) stoffer som sirkulerer fremover i øyet. I fremre deler av øyet vil det dannes nye blodårer. Disse kan sees om såkalt iris rubiose (iris = regnbuehinnen, rubiose = rødlig fløyelsstruktur (vanskelig oversettelse!)). Viktigere er det at disse nye blodårene kan stoppe til avløpet fra øyet og det kan oppstå en spesiell form for grønn stær (neovaskulært glaukom). Denne helt spesielle formen for grønn stær behandles med kortisonøyedråper i tillegg til vanlige trykksenkende øyedråper. Ubehandlet vil neovaskulært glaukom ofte føre til blindhet.

Alvorlig diabetes retinopati
No items found.
No items found.