Alvorlighetsgrad av diabetisk øyesykdom

Lette og moderate grader av diabetisk Øyesykdom

Stadier av diabetisk retinopati - diabetiske øyebunnsforandringer: - Simplex retinopati: Dette stadium er karakterisert ved at det kommer småblødninger i netthinnen, gjerne omkring hovedblodårene. Dette betyr at det er en mild svekkelse av blodsirkulasjonen i netthinnen. Simplexretinopati trenger ingen behandling, men man må følge med om den forverrer seg og utvikler seg til mere alvorlige former for retinopati.

(Klikk på bildet for å få det større) Lette og moderate grader av diabetisk retinopati: Her er en pasient med litt mer enn minimal simplex diabetisk retinopati. Legg merke til småblødninger i netthinnen, samt gule flekker. Disse gule flekkene er harde exudater, dvs. avleiringer av proteiner og andre stoffer fra blodet i områder med dårlig blodsirkulasjon. Merk at exudatene sitter ikke så langt fra macula. Kommer exutatene innenfor selve macula kan de være vanskelig å behandle med laser, fordi man er redd for å treffe selve fovea (en liten grop med maksimal tetthet av nerveceller). Treffer man fovea med laser vil pasienten kunne få dramatisk dårligere syn som følge av laserbehandlingen. Men exudatene, eller blodsirkulasjonsforstyrrelsene som de representerer er også en trussel mot synet, såkalt diabetisk maculopati.Den observante leser vil se at området til venstre for macula har et litt gråaktig preg. Denne pasienten har en fersk netthinneavløsning (amotio retinae) som er i ferd med å nå inn til macula.

Pre -proliferativ diabetisk retinopati: Dette stadium er karakterisert ved at småblødningene blir tettere og at det i tillegg oppstår såkalte exudater. Exudater betyr at blodårene ikke er tette og at det lekker proteiner og andre stoffer fra blodet ut i netthinnen. Dette sees om gulaktige grupper av flekker. Dette kalles harde exudater. Man har også en annen sort exudater, bløte exudater. Disse er mer alvorlige fordi de indikerer mikro-infarkter i netthinnen (infarkt er det dødt vevsområde).

Behandling: Ved pre-proliferativ retinopati kan det være aktuelt med laserbehandling. Man vil gjerne gjøre en fluorescein-angiografi, dvs. at man sprøyter inn fargestoffet fluorescein i en blodåre og observerer ved hurtigfotografering hvordan blodsirkulasjonen i netthinnen er. Det man ser etter er områder med manglende blodsirkulasjon, samt områder med unormal kontrastoppladning som er tegn på lekkasje fra blodårene. Laserbehandlingen vil ha til hensikt å ødelegge områder med unormal blodsirkulasjon, slik at de omkringliggende mere normale områdene kan få det blodet som trengs.

Det er gjerne de mere perifere områder av netthinnen som rammes først. Laserbehandlingen vil derfor bli rettet mot disse områdene. Dersom store områder i periferien blir ødelagt med laser vil pasienten kunne merke redusert mørkesyn, men dette er prisen man må betale for å bevare de viktigere sentrale deler av netthinnen, som blant annet brukes ved lesing og ferdsel ute i god belysning.

Alvorlighetsgrad av diabetisk øyesykdom
No items found.
No items found.