Fluorescein angiografi

Angiografi:

I de fleste tilfeller vil OCT gi tilstrekkelig informasjon til at man kan starte behandling. I tvilstilfeller kan det være nødvendig med angiografi, dvs at man sprøyter et kontraststoff (fluorescein) inn i en blodåre og følger med på hvordan kontrasten passerer gjennom netthinnen.

(Klikk på bildet for å få det større) Her er et bilde av et normalt angiogram , tatt noen sekunder etter injeksjon av kontrastvæske i armen. Merk at det sees lite kontrast i maculaområdet, dvs. det mørke pariet sentralt på bildet. Dette skyldes at pigmentcellene (de røde på OCT bildene blokkerer for lyset som ellers hadde skint i gjennom.
(Klikk på bildet for å få det større) Her er et angiogram ved tørr AMD. I maculaområdet sees flekkvis kontrast, fordi pigmentcellene er borte. Man kaller dette vindusdefekter.
(Klikk på bildet for å få det større) Her er et bilde ved våt AMD. Et stort blodkarnøste ligger under macula. Disse blodårene skiller seg klart fra de normale blodårene i netthinnen ved å være ekstremt tynne og skjøre. Dersom man får en blødning vil denne fremstå som et svart område der man ikke ser bakenforliggende strukturer.  Blødning fra et slikt blodkar-nøste er den viktigste grunn til alvorlige blødninger inne i øyet - spesielt hos eldre mennesker.

Fluorescein angiografi
No items found.
No items found.