OCT - et verdifult hjelpemiddel ved AMD

(Klikk på bildet for å få det større) Det er ikke alltid like lett å se forskjell på våt og tørr AMD. For å skille mellom disse brukes ofte OCT (optical Coherence Tomography). Dette gir et snitt gjennom macula slik at vevsstrukturen kan vurderes. Bildet her visers normal macula. Tettheten av nerveceller er størst midt under fordypningen i midten.
(Klikk på bildet for å få det større) Bildet her viser tørr AMD. Det  man ser er at det røde laget, pigmentcellelaget, er uregelmessig og at netthinnen er tynnere enn vanlig, fordi det har tilkommet et svinn av nerveceller.
(Klikk på bildet for å få det større) Her er et OCT bilde av våt AMD. Man ser en oppklarning under pigmentcellelaget (det røde laget). Dette er et nøste med unormale blodårer. I netthinnen over sees tydelig fortykkelse, med væskefylte oppklarninger.
OCT - et verdifult hjelpemiddel ved  AMD
No items found.
No items found.