Hvordan endres synet av grå stær?

(Klikk på bildet for å få det større) Dette er et bilde tatt inn i øyet til en pasient som har grå stær. Som du ser er strukturene i bakre del av øyet meget uklare fordi den uklare linsen bryter lyset meget ujevnt og skaper denne effekten. På samme måte vil pasienten oppleve at alt i omgivelsene oppfattes meget utydelig.
(Klikk på bildet for å se det større) Dette er samme pasient som over etter at den grå stæren er fjernet. Strukturene i øyebunnen er skarpe. På samme måte oppfatter pasienten omgivelsene skarpere .

Kan operasjonen utføres med laser?

Nei, årsaken til dette er for det første at laser ikke er egnet til å knuse annet enn de aller letteste gradene av grå stær, dernest at grøten som oppstår etter knusning av linsen må suges ut. Laser brukes derimot alltid ved spalting av etterstær ( se egen artikkel).

Vil synet alltid bli bedre med en grå stær operasjon?

Nei. Årsaken er at godt syn er avhengig av at øyet ellers er friskt, dvs. at hornhinnen er klar , og at nervecellene i øyet er normale. Videre er det nødvendig at synsnerven og synsbanene bakover i hjernen fungerer normalt. Den vanligste årsak til at synet ikke blir bedre etter grå stær operasjon er at det foreligger enten forkalkninger ( = AMD - se egen artikkel) eller grønn stær (= glaukom se egen artikkel). Hjerneinfarkter i bakhoderegionen av hjernen (hjerneslag) fører til at den delen av hjernen som skal oppfatte og tolke synsinntrykkene er skadet. Dette vil ofte resultere i synsfeltutfall, at man ikke ser i deler av synsfeltet.

Hvordan endres synet av grå stær?
No items found.
No items found.