Må jeg bruke briller etter en grå stær operasjon?

I forbindelse med operasjonen gjør vi målinger av øyet for å beregne styrken på IOL'en som skal til for å gjøre pasienten normalsynt. Disse målingene gjøres med den best tilgjengelige teknologi på markedet (Zeiss IOL-master). Allikevel må pasienten av og til bruke briller, både på avstand og nært hold.

Årsakene til dette er

  • Formlene som brukes for beregningen av styrken passer best på normalsynte øyne. Hvis pasienten er sterkt nærsynt eller langsynt er det noe mer sannsynlig at han vil trenge briller for optimal synsstyrke eller i spesielle situasjoner.
  • Formlene forutsetter at IOL'en blir liggende i en bestemt avstand fra hornhinnen, og det er ikke alltid tilfelle. Eksempelvis kan jeg fortelle at et avvik på 1 mm i beregnet linseposisjon kan resultere i 3 Dioptriers avvik i det endelige brytningsresultat. Så store avvik er meget sjelden, men avvik på + eller – 1 er ikke sjeldne. Når vi velger IOL ved operasjonen prøver vi heller å feile på nærsyntsiden, fordi pasienten da vil kunne lese uten briller dersom avviket blir større enn normalt. Ved operasjon av øye nummer 2 bruker vi resultatet fra første øye for å prøve å forutse et avvik i styrke  på det andre øyet. Dersom øynene ikke er alt for forskjellige vil de utfylle hverandre, slik at pasienten i liten grad trenger briller når man bruker øynene sammen.
  • Skjevheter i hornhinnen vil ikke bli korrigert med vanlige intraokulære linser, men det finnes egne såkalte toriske linser som kan korrigere  dette som vi gir tilbud om dersom skjevhetene er store. Disse linsene er kostbare og dekkes ikke av NAV. Se egen artikkel for mer utførlig omtale.
  • Mennesker er forskjellige med hensyn til hva man synes man må se til en hver tid. Noen synes det er helt greit bare de ser døra de skal gå ut igjennom, mens andre synes de må se små detaljer i omgivelsene klart i enhver situasjon. Derfor gir vi ingen garanti for at pasienter ikke trenger briller etter operasjonen. Samtidig vil vi poengtere at langt de fleste kun vil trenge briller enten på avstand eller til lesing. Det er selvfølgelig ikke noe i veien for at en som er blitt operert kan bruke en progressiv brille - hvis man er vant til det fra før, eller man synes man ser best ut med en slik brille.
  • Blir avvikene i brytning etter en operasjon er veldig store er det mulig å operere om igjen og bytte ut linsen. Dette er noe vi helst vil unngå fordi risikoen ved en slik operasjon er noe større enn ved primæroperasjonen. Har en slik situasjon oppstått vil vi kontrollmåle øynene. Dersom vi har gjort feil målinger vil vi dekke kostnadene ved en reoperasjon. Men dersom våre målinger er korrekte og brytningsavviket skyldes at pasientens øye ikke «oppfører seg normalt i forhold til formlene» vil pasientene måtte dekke egenandelene selv dersom det blir reoperasjon.

Må jeg bruke briller etter en grå stær operasjon?
No items found.
No items found.