Spørsmål om nye linser (IOL'er)

Hva er IOL'en laget av og hvor holdbar er den?

Linsene vi bruker er nå laget av acryl. Dette er et plastmateriale som er bøyelig / sammenleggbart. Linsene vi bruker at av høy kvalitet. Vår linseleverandører  er Zeiss, Johnson & Johnson , samt Bausch & Lomb, alle anerkjent i verden for høy kvalitet. Sentralt i CE-godkjenningen av slike linser er at materialet holder seg klart og  tåler å være inne i øyet i mange tiår. Vi har aldri måttet fjerne IOL'er fordi materialet har blitt uklart, eller har sviktet av andre årsaker. Generelt kan man si at den implanterte IOL har gjennomgått omfattende utprøving av holdbarhet og vil holde i pasientens levetid og vel så det.

Finnes det spesiallinser og hva brukes disse til?

Det finnes spesiallinser for flere formål. Deviktigste er:

  • toriske linser – disse vil korrigere     astigmatisme / skjevheter i hornhinnen (se egen artikkel)
  • multifokale linser – linser som skal     gi pasientene mulighet for å se på avstand og nært uten briller (se egen  artikkel)
  • sulcuslinser – disse brukes til å  korrigere restbrytningsfeil etter tidligere grå stær operasjoner.
  • ICL-linser: Disse brukes for å  korrigere høygradig nærsynthet og langsynthet der hvor laseroperasjon ikke     kan utføres. (se egen artikkel)
Spørsmål om nye linser (IOL'er)
No items found.
No items found.