Hvorfor er det vanskelig å diagnostisere Glaukom?

Dokumentasjon:

Forandringene som kommer ved glaukom - eller andre sykdommer - kommer veldig langsomt, og et menneske kan ikke beskrive alle blodårer og fargenyanser i synsnerven på en måte som kan etterprøves over tid. Man er avhengig av fotografier, og aller helst stereofotografier. De fleste vet at fotografier som oppbevares over tid mister noe av kvaliteten. Digitale bilder kan også forringes. Eller hele dataformatet kan endres og neste PC ikke er i stand til å tolke programvaren med bildene fra forrige fotoapparat eller kanskje fotoapparatet før det igjen. Som nevnt over utvikler tilstanden seg over mange år - kanskje 20-30 år eller lengre.

Fortolkning:

Det er langt  fra enighet om hva som er en normal synsnerve og hva som er en patologisk synsnerve. Glaukomeksperter  som blir bedt om å vurdere utvalgte synsverver vil ofte komme til forskjellig resultat.

Stor variasjonsbredde på de fleste normale biologiske parametre. Man har forsøkt å definere normalområder for areale at nervevev i synsnerven, areale for excavasjonen, forholdstall mellom disse, såkalt CD ratio eller andre forholdstall, for eksempel hvor stor excavasjonen er i horisontal eller vertikal retning. Tidligere ble disse forholdstallene tatt på øyemål av øyelegen, men etterhvert er det blitt mulig å måle de forskjellige arealer med mikrons nøyaktighet (1 mikron = 1 tusendels millimeter). Men selv nå er det ingen enighet om hva som er normalt.  Jeg har hørt leverandører av billeddiagnostisk utstyr til øyet si at det ikke kan defineres eksakt hva som er en normal synsnerve. TIl alt overmål kommer at man for å stille diagnosen glaukom skal påvise endring av synsnervene eller nervevevet over tid. Her kommer ovennevnte poeng med endring av dataprogrammer over tid inn med full tyngde. Nye apparater gir bedre målinger, men å sammenligne disse med målinger tatt for få år siden blir vanskelig eller umulig.

Andre variabler som har betydning for vurdering av synsnervene

Alder:

Gamle pasiente har svært ofte mer ekskaverte synsnerver som følge av aldersbetinget svinn av nervevev. Det kan  være vanskelig eller umulig å skille det aldersbetingede svinn av nervevevet fra det som skyldes glaukom.

Refraksjonsstatus.

Nærsynte pasienter har ofte spesielle synsnerver.

Hvorfor er det vanskelig å diagnostisere Glaukom?
No items found.
No items found.