Øyetrykket ved glaukom - grønn stær

Øyetrykket ved glaukom:

Det de fleste forbinder med glaukom er forhøyet øyetrykk (IOP - IntraOkular Pressure). Forhøyet øyetrykk er imidlertid ikke alene nok til å stille diagnosen, man må samtidig ha forandringer ved synsnervene og eller synsfeltene. I tillegg skal det egentlig påvises en forverrelse av skaden  på synsnervene eller synsfeltene over tid.

Først  skal vi omtale øyetrykket.

For å si at øyetrykket er forhøyet må man først definere hva som er normalt øyetrykk. Her starter det første problemet, for det er veldig vanskelig å si hvilket øyetrykk som er normalt, i betydningen  ikke skadelig, og hvilket som er forhøyet og  skadelig. Det eksisterer ingen fast grense mellom normalt trykk, grensetrykk og forhøyet trykk, men for omtalens skyld vil jeg her kalle et trykk under 21 som normalt, under 26 som grensetrykk og 26 og over som forhøyet.

Hvorfor er for høyt trykk i øyet skadelig? Dette vet man ikke, men statistisk er det vist at høyt det er økende forekomst av skade på synsnerven jo høyere IOP er. Tidligere tenkte man seg at det høye IOP "knakk" synsnervefibrene når de gikk over kanten fra synsnerven og ut i netthinnen. Nå tenker man seg heller at jo høyere IOP er jo vanskeligere vil det være for blodet å komme inn i øyet. Tenk på en fotball som er bløt fordi trykket inni ballen er lavt, det vil være mye lettere å pumpe luft inn i denne enn i en hardpumpet ball. Og alt nervevev i øyet er avhengig av tilstrekkelig blod for å fungere og ikke degenerere. Egentlig betrakter man et høyt øyetrykk mer som en risikofaktor for å utvikle skade på synsnerven enn den egentlige årsak til skaden.

I de aller fleste tilfeller vil en skade på synsnerven utvikle seg over mange år, selvfølgelig avhengig av hvilket nivå øyetrykket ligger på.  De fleste som får diagnostisert glaukom har et trykk som ligger i nivået 20-25. Man kan leve med et slikt trykk i mange år uten at det gir problemer med skade på synsnerven, men noen utvikler skade. Noen kan faktisk utvikle svære glaukomskader selv om trykket er langt under 20, såkalt normaltrykksglaukom (NTG)  Man tenker seg at dersom blodsirkulasjonen i synsnerven eller øyet er dårlig, er øyet mer disponert for å utvikle glaukom. Dårlig blodsirkulasjon henger sammen med høy alder og glaukom er også assosiert med høy alder. Dessverre er det ingen metoder til bruk i klinisk praksis som kan måle blodsirkulasjonen i synsnerven. Til alt overmål trenger ikke blodsirkulasjonen å være for dårlig hele tiden. Man vet at blodtrykket (som er drivkraften i blodsirkulasjonen) er lavere om natten. Om blodårene hos en gammel pasient er trange, kan det lave blodtrykket om natten være det som gir skaden. Mange sier at fastlegen har skrytt av pasienten som har blodtrykk som en 17 åring. Dette trenger altså ikke å være så bra. Det er nok en klar overvekt av pasienter med NTG som er i denne gruppen med lavt blodtrykk.

IOP har imidlertid stor betydning i oppfølgingen av pasienter med glaukom. Senkning av IOP er nemlig den eneste behandling som for tiden er mulig. Øyelegen som diagnostiserer glaukom vil ofte se på hvor mye IOP har falt med etter oppstart med behandling. Man antar at jo større prosentvis reduksjon i trykket jo bedre er muligheten for å bevare synet over tid.

Øyetrykket ved glaukom - grønn stær
No items found.
No items found.