Utvikling av synsdefekter

Synsfeltene ved glaukom:

Registrering av synsfelt er den tredje sentrale parameter i glaukomdiagnostikken.Dette foregår ved at pasienten sitter med ett øye tildekket i en boks. Man skal holde blikket festet på et fiksasjonslys rett frem og skal trykke på en knott så fort man registrer et lysglimt. Det er viktig at pasienten ikke flytter blikket, ellers vil små synsfeltutfall (skotomer) kunne forsvinne. Pasienten skal trykke når man ser de svakeste lys øyet kan oppfatte, og pasienten skal ikke trykke hvis det ikke kommer lys. Dette er svært vanskelig, og krever sterk konsentrasjonsevne og motivasjon ettersom de grundigste undersøkelsene kan ta lang tid. Nedenfor ser du noen synsfelt med karakteristiske forandringer.  Problemene ved synsfeltregistrering er at noen pasienter har grå stær eller brytningsfeil som gjør kontrastoppfattelsen dårligere. Dette har betydning for hvor svake lys som kan oppfattes. Grå stær utvikles over tid og er en feilkilde hvis synsfeltet ser dårligere ut enn tidligere.

Motivasjon: Synsfeltregistrering tar tid og det er vanskelig for noen å bevare konsentrasjonen.

Fluktuasjon: Dagsformen varierer, avhengig av psykiske og andre faktorer.I tillegg er utfall i synsfeltene et sent tegn til glaukomskade. En ganske stor andel av nervefibrene i et område av synsnerven er borte (kanskje 70%) før man får utfall i synsfeltet.

Normalt synsfeltdiagram

(Klikk på bildet for å få det større) Merk at den mørke flekken skal være tilstede for at man skal kunne tolke synsfeltet. Denne flekken heter blind flekk og representerer det punktet i øyet der synsnerven kommer inn i øyet, her er det ingen lysfølsomme nerveceller, derfor oppstår det en blind flekk.

Tidlig glaukomskade

(Klikk på bildet for å få det større) Tidlig glaukomskade. Merk det mørke feltet til venstre. Dette kalles nasalt step og er ofte et tidlig tegn til skade.

Progresjon av synsfeltskaden

(Klikk på bildet for å få det større) Samme pasient som over, men 5 år senere. Det er tilkommet et blindt område (såkalt skotom) nedenfor og til venstre for blind flekk. Dette kalles et begynnende Bjerrumskotom eller arkuat (bueformet) skotom. Det er her altså påvist progresjon av synsfeltskaden, men dette har tatt 5 år.  De fleste tilfeller med glaukom forverres meget langsomt.

Bjerrumskotom

(Klikk på bildet for å få det større) Fullt utviklet Bjerrumskotom nedad. Tenk deg at den nederste skotomet i bildet over utvider seg, og etterhvert smelter sammen med det nasale step så får du et fullt utviklet Bjerrumskotom.  Merk at det sentrale synsfelt er bevart. Etterhvert vil det ofte komme et Bjerrumskotom oppad også.

Endestadium av glaukomskade

( Klikk på bildet for å få det større ) Endestadium av glaukomskade . Pasienten har kun en bitte liten sentral synsfeltrest. Med dette kan man se små detaljer, men man mister oversikten fordi sidesynet er borte. Dette kan sammenlignes med å se gjennom et nøkkelhull. Veldig få pasienter med glaukom  blir helt blinde.

Utvikling av synsdefekter
No items found.
No items found.